Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Viran täyttäminen OM/2021/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Lilian Christine Grönlund Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Marjo Hannele Ikäheimonen ja käräjätuomari Henri Antti Ilari Hyvärinen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Lilian Christine Grönlundin 1.7.2021 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Heidi Katriina Fröbergin 1.7.2021 lukien ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Marjo Hannele Ikäheimosen 1.7.2021 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Henri Antti Ilari Hyvärisen 1.7.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen