Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Viran täyttäminen OM/2021/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Satu Johanna Lehto ja kaupunginlakimies Jukka Aleksanteri Vanto.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Satu Johanna Lehdon 1.9.2021 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan kaupunginlakimies Jukka Aleksanteri Vanton 1.9.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen