Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Vuokrasopimus MMM/2021/117

« Raha-asiainvaliokunta 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen Jokioisten, Laukaan, Haapastensyrjän ja Piikkiön kiinteistöjä koskevat vuokrasopimukset

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mikko Peltonen, Tutkimusjohtaja p.029 5162296
Asia
Luonnonvarakeskus oikeutettaisiin tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Jokioisten, Laukaan, Haapastensyrjän ja Piikkiön toimipaikkojen kunnostettavia toimitiloja ja tutkimusympäristöjä koskevat vuokrasopimukset. Vuokrasopimuksista aiheutuvat vuokramenot vuosina 2022-2031 olisivat arvonlisäveroineen yhteensä 39,1 miljoonaa euroa. Vuokrasopimukset kasvattaisivat Luonnonvarakeskuksen vuosittaisia vuokramenoja nykytasosta asteittain vuoteen 2024 mennessä 1,53 miljoonalla eurolla (v. 2022 +0,68 milj. euroa, v. 2023 +1,47 milj. euroa). Luonnonvarakeskuksen kaikki toimitila- ja kiinteistöhallinnon menot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 13,3 miljoonaa euroa (11% kokonaismenoista).
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Vuokrasopimusten taustalla olevilla muutoshankkeilla turvataan tuloksellisen tutkimustoiminnan jatkuvuutta ja varmistetaan tutkimusympäristöjen turvallisuutta. Vuokrasopimuksista sekä niihin liittyvistä uudistushankkeista aiheutuvat kustannukset katetaan käytettävissä olevien nykyisten voimavarojen puitteissa. Mahdollisista lisäresursseista linjataan normaaliin tapaan julkisen talouden suunnitelmia ja valtion talousarvioita koskevin päätöksin.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio