Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus TEM/2021/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Liisa Lundelin-Nuortio, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048261
Asia

1) Ehdotetulla asetuksen voimaantulosäännöksen muutoksella jatketaan covid-19-pandemiaan liittyvän väliaikaisen puitetukiohjelman soveltamista Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin myöntämien lainojen ja avustusten osalta 31.12.2021 asti. Lisäksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland voisi edelleen 31.12.2023 asti myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella rahoitusta myös 1.1.2020-30.6.2021 välillä vaikeuksiin joutuneille yrityksille. 2) Ehdotetun asetuksen muutoksen mukaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finland voi edelleen 31.12.2021 asti myöntää lainoja ja avustuksia väliaikaisen puitetukiohjelman perusteella myös 1.1.2020 alkaen vaikeuksiin joutuneille yrityksille. Lisäksi puitetukiohjelman mukaista rahoitusta voitaisiin 31.12.2021 asti myöntää pienelle yritykselle, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys aikaisemmin kuin 1.1.2020 edellyttäen, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja asetuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetut asetusten muutokset parantavat yritysten mahdollisuuksia selvitä covid-19-pandemian aiheuttamista haitallisista taloudellisista vaikutuksista. Asetusehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Rahoitus myönnetään valtion talousarvion puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen