Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 77/2021 vp; EV 80/2021 vp)

HE 77/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen