Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Asia

Ehdotetaan jatkettavan maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (367/2020) 30.6.2021 päättyvää voimassaoloaikaa 31.12.2021 asti. Samassa yhteydessä tehtäisiin covid-19 epidemian pitkittymisestä johtuva tekninen vuosilukutäsmennys 5 §:ään. Avustuksen tarkoituksena on maatilakytkentäisen yritystoiminnan sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien mikroyritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen on tarpeen, koska yleisen kustannustuen osalta maaseudun yrityksissä on edelleen väliinputoajia. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa maatilakytkentäiselle yritystoiminnalle sekä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville 1—9 henkilön mikroyrityksille. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtion toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2020 on maaseudun yritysten valtionavustukselle osoitettu momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) siirtomäärärahana 30 miljoonaa. Vuoden 2020 viidennessä lisätalousarviossa osoitettiin 30 milj. euroa lisämäärärahaa momentille 30.10.44. Momentin määrärahasta 12 miljoonaa euroa on varattu maaseudun yritysten väliaikaiseen tukemiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen