Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Työryhmän asettaminen OM/2021/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikausien jatkaminen sekä työryhmän kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johanna Suurpää, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150534
Asia
Valtioneuvosto asetti pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun lakisääteisen avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikaudeksi 12.3.2020 – 30.6.2021. Kuntavaalien siirtymisen ja sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyyn kohdistuvien aikataulupaineiden vuoksi mietinnön perusteellinen ohjausryhmäkäsittely ja viimeistely kevään 2021 aikana on haastavaa. Tästä johtuen valmisteluelinten toimikautta esitetään pidennettäväksi 31.10.2021 saakka. Samalla asiantuntijatyöryhmän kokoonpanoa esitetään muutettavaksi oikeusministeriön osalta, jotta kokoonpano on tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukainen. Parlamentaarisen ohjausryhmän kokoonpano: Markus Lohi, kansanedustaja, KESK (pj.) Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, SDP Sebastian Tynkkynen, kansanedustaja, PS Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja, KOK Mari Holopainen, kansanedustaja, VIHR Veronika Honkasalo, kansanedustaja, VAS Sandra Bergqvist, kansanedustaja, RKP Antero Laukkanen, kansanedustaja, KD Lasse Nikkanen, LiikeNyt Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano: Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö, oikeusministeriö (pj.) Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija, oikeusministeriö Pertti Rauhio, hallintojohtaja, eduskunnan kanslia Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö Liisa Partio, jäsen, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja, Edunvalvontafoorumi Pentti Mäkinen, puheenjohtaja, Transparency Finland Markku Jokisipilä, johtaja, Eduskuntatutkimuksen keskus Emilia Korkea-aho, apulaisprofessori
Esitys
Valtioneuvosto jatkaa avoimuusrekisterin valmisteluun asetetun parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikautta 31.10.2021 saakka ja muuttaa asiantuntijatyöryhmän kokoonpanoa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio