Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Virkavapauden myöntäminen SM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvokselle

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Asia
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.7.2021-30.4.2026 sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajan tehtävien hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkurille palkatonta virkavapautta sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.7.2021 - 30.4.2026.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen