Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 28.10.2021 13.00

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Viran täyttäminen MMM/2021/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen maisteri Sanna Koljosen 1.9.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.