Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Määrärahan jako MMM/2021/151

« Raha-asiainvaliokunta 2.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 siirtymäkauden 2021-2022 maaseuturahaston elpymisvälinettä koskevaa toimeenpanoa varten vuonna 2021.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Joel Karlsson, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162019
Asia
Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille 11 000 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena käytettäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman siirtymäkauden 2021-2022 maaseuturahaston elpymisvälinettä koskevaa toimeenpanoa varten vuonna 2021. Myöntämisvaltuus on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 100 prosenttia julkisesta rahoituksesta. Ruokavirasto oikeutetaan tarvittaessa tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 talousarvioon momentille 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) kolmannessa lisätalousarviossa otetusta myöntämisvaltuudesta maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksamiseen, on vuonna 2021 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 31 000 000 euroa (EU 100 %), josta ehdotetaan osoitettavaksi 11 000 000 euroa. Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 30.10.64 määritellään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan mukaiset jakoperusteet myöntämisvaltuuden alueellista jakoa varten. Valtion vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion mukainen myöntämisvaltuus 20 000 000 euroa (EU 100 %), maaseutuohjelmaa toteuttavien, maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavia alueellista kehittämistä koskevien hankkeiden toteutukseen on tarkoituksena jakaa myöhemmin.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta