Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Määrärahan jako MMM/2021/152

« Raha-asiainvaliokunta 9.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusten myöntämisvaltuuden osoittaminen vuodelle 2021 maatalouden rakennetukien ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea varten sekä maaseuturahaston elpymisvälineestä tuettavia investointeja varten.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien, maatalouden investointiavustusten ja maaseuturahaston elpymisvälineestä tuettavien investointien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien osoittaminen koskisi vuonna 2021 tehtäviä tukipäätöksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2021 osoitettavissa myöntämisvaltuutta yhteensä 68 000 000 euroa. Aiemmin vuonna 2021 on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten yhteensä 60 000 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 6 000 000 euroa. Myöhemmin osoitettavaksi jäisi 2 000 000 euroa. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentille 30.10.40 on osoitettu maaseuturahaston elpymisvälineestä osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta 25 000 000 euroa, josta nyt ehdotetaan 10 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi elpymisvälineestä tuettavia investointeja varten. Myöhemmin osoitettavaksi jäisi 15 000 000 euroa. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisista menoista 15 000 000 euroa on kohdennettu rakennetukiavustuksiin. Aiemmin vuonna 2021 on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi maatalouden rakennetukiavustusten toimeenpanoa varten 12 000 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 3 000 000 euroa. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta