Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Määrärahan jako MMM/2021/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2020 ja 2021 talousarvioissa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) on myönnetty 7 270 000 euron suuruinen määräraha Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Määrärahasta jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisia käyttöoikeuksia 330 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Euroopan unionin rahoitusosuutena ja 6 940 000 euroa valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa täydennettiin momentin 30.40.62 perusteluja siten, että vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin, joilla nopeutetaan kalatalouden yritysten elpymistä koronavirusepidemiasta. Tähän tarkoitukseen esitetään osoitettavaksi 10 000 000 euron määrärahasta 6 000 000 euroa, jolloin 4 000 000 euroa varataan kalatalouden korona-avustuksiin. 6 000 000 euroa jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisena käyttöoikeutena käytettäväksi valtion rahoitusosuutena Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto hyväksyi 23.9.2021 toimintaohjelman muutosesityksen toimitettavaksi Euroopan komissiolle. Ohjelmamuutos on toimitettu Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi 24.9.2021. Lisäksi valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.62 jakamatta jätetystä Ahvenanmaan maakunnalle varatusta, mutta käyttämättä jäävästä osasta Euroopan unionin rahoitusosuutta jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisia käyttöoikeuksia 271 423 euroa. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyn määrärahan käyttöoikeutta yhteensä 7 270 000 euroa, josta 330 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja 6 940 000 euroa kansallista valtion rahoitusosuutta, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi ehdotetaan jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyn määrärahan käyttöoikeutta yhteensä 6 271 423 euroa, josta 6 000 000 euroa kansallista valtion rahoitusosuutta ja 271 423 Euroopan unionin rahoitusosuutta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 mukaisiin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen