Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen MMM/2021/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204
Asia

Valtioneuvosto on 17.12.2020 myöntänyt neuvotteleva virkamies Ville Keskisarjalle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 7.1.2021–31.12.2024

Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen diplomi-insinööri Lauri Ahopellon ajalle 1.11.2021-31.12.2024, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Ville Keskisarjan virkavapauden ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.