Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2022 määrärahan jakaminen

MMM raha-asiainvaliokunta 20.1.2022 13.00