Sipilän hallituksen 2015 kärkihanke

""

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta

Paikkatietoalusta (Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke) on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Hankkeen vastuutahoksi on osoitettu maa- ja metsätalousministeriö ja hankekausi päättyy 2019. Hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta.

Hankkeessa kehitetään julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta (eng. geospatial platform, location platform), joka tarjoaa yhteiset spesifikaatiot ja palvelut julkishallinnon tiedontuottajille, yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot kaikille tietojen käyttäjille ja yhteiset käyttäjäpalvelut. Julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan saataville paikkatietoalustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin.

Tarkoitus on, että:

  • julkisen hallinnon sähköiset palvelut ja aineistot yhtenäistetään ja niiden käyttö helpottuu,
  • tietoon perustuva päätöksenteko on selkeämpää,
  • tietovarannot ovat läpinäkyviä ja niiden ylläpito on tehokasta
  • julkisessa hallinnossa voidaan säästää merkittävästi kustannuksia
  • päällekkäinen työ poistuu
  • parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa.

Paikkatietoalustasta eniten hyötyvät

  • viranomaiset, jotka vastaavat yhteiskunnan perusinfrastruktuurista ja siihen liittyvästä suunnittelusta
  • yritykset, jotka voivat kehittää palvelujaan ja kilpailukykyään tai säästää liiketoimintakustannuksissaan esim. parantamalla logistiikkaa tai riskien hallinta
  • yhteisöt, joilla on mahdollisuus käyttää paikkatietoja uudella tavalla
  • kansalaiset, kun päätöksenteon laatu paranee ja yhteiskunnan säästettyjä varoja voidaan kohdentaa toisaalle.

Hankekokonaisuuden valmisteluun osallistuu keskeisinä kumppaneina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos. Osahankkeissa on mukana lukuisa joukko muita yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Antti Jakobsson, [email protected]