Tutustu ja seuraa

***

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hankkeen hankefoorumi 7.6.2017

Kutsu julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hankkeen
hankefoorumiin 7.6.2017

***

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista

***

Tule mukaan Paikkatietoalustan hankefoorumeihin

Ilmoittaudu Paikkatietoalustan hankefoorumeihin!

***

Julkisen hallinnon paikkatietoalustan hankefoorumin kick-off 6.3.2017

Julkisen hallinnon paikkatietoalustahanke on käynnistynyt vuoden alusta osana hallituksen digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tässä hankkeessa julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarkoitetaan uutta tieto- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla julkisen hallinnon toimijat voivat tuoda omat, yleensä jotakin organisaatiokohtaista tarkoitusta varten keräämänsä paikkatiedot osaksi yhteistä tietovarantoa ja saattaa ne palvelualustan kautta tarjolle eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietoalusta tuo julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot saataville alustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin. Hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot julkishallinnossa ja yksityissektorilla.

Paikkatietoalusta tehdään yhteistyössä ja sitä varten tarvitaan eri organisaatioiden edustajia vaikuttamaan hankkeen valmisteluun ja toteutukseen. Hankefoorumi perustetaan tätä tarkoitusta varten. Jos siis haluat vaikuttaa, niin tule mukaan.

Hankefoorumin kick-off tilaisuus pidettiin Pasilan virastotalon kokoustamossa, Opastinsilta 12, 2. kerros, maanantaina 6.3.2017 klo 13 - 16.

Kick-off -tilaisuuden esitykset (Slideshare)


Ohjelma

13:00 Avaus

13:15 Paikkatietoalustan merkitys yhteiskunnalle -  Antti Vertanen MMM

13:30 Paikkatietoalustahanke - hankepäällikkö Antti Jakobsson MMM/MML

14:00  Kahvi

14:15  Osahankkeiden keskustelut

  • Tekninen alusta - Antti Jakobsson, MML
  • Osoitetietojärjestelmä - Paula Ahonen-Rainio, MML
  • Maakunta - Antti Vertanen MMM (maakunta-osahankkeen vetäjän rooli on avoin)
  • KMTK - Juha Vilhomaa  MML
  • Maankäyttöpäätökset - Aulis Tynkkynen  YM
  • Satelliittikuvat - Markus Törmä SYKE
  • INSPIRE- palvelut - Panu Muhli MML
  • Tuki - Heli Laaksonen MML  (tuen vetäjän rooli on vielä avoin)

15:45 Yhteenveto - Antti Jakobsson

  • hankefoorumin toiminta

16:00 tilaisuus päättyy

Uutisia