Päivi Nurminen-Rainio toimii ministeriössä VAHVA-hankkeen hankepäällikkönä

Päivi Nurminen-Rainio  

Päivi Nurminen-Rainio on aloittanut ministeriössä kuluvana syksynä. Muutosjohtamisesta ja asioiden kehittämisestä motivoituva Nurminen-Rainio toimii ministeriössä Valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmä VAHVA-hankkeen hankepäällikkönä. 

Nurminen-Rainio on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on opiskellut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pääaineenaan tietojohtaminen.

Valtiolla ja erilaisten hankkeiden parissa työskentelystä Nurminen-Rainiolla on jo paljon kokemusta: maa- ja metsätalousministeriöön hän siirtyy valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksiköstä, jossa hän toimi valtioneuvoston hankeikkuna -nimisessä hankkeessa hankepäällikkönä. 

Maa- ja metsätalousministeriö kiinnitti hänen kiinnostuksen aiemmin kiertäessään eri ministeriöitä hankeikkuna -hankkeen myötä. ’’Kollegoita selvästi kunnioitetaan ja työtehtävät hoidetaan tehokkaasti. Huomaa, että täällä todella viihdytään!’’

Mikä VAHVA?

VAHVA-hankkeen myötä Nurminen-Rainio toteaa saaneensa hypätä suoraan liikkuvaan junaan ministeriöön tullessaan!

VAHVAlla – eli Valtioneuvoston yhteisellä asianhallintajärjestelmän uudistuksella tarkoitetaan erillisten asianhallintajärjestelmien tietosisältöjen yhdistämistä. Uudella järjestelmällä tullaan korvaamaan valtioneuvoston asianhallinnan nykyinen järjestelmäkirjo. 

VAHVA tulee tukemaan virkamiesten välistä yhteistyötä, sekä yhtenäistämään toimintatapoja.

’’Tällainen muutos ei ole ikinä helppo.’’ Hankepäällikkönä Nurminen-Rainio haluaakin tehdä muutoksen mahdollisimman helpoksi kollegoilleen.

Muutosjohtaminen onkin asia, joka häntä omassa työssään motivoi: ’’On tärkeää malttaa pitää päämäärä mielessä ja katsoa asioita uudesta näkökulmasta. Jokainen hanke on aina vetäjänsä oloinen ja näköinen!’’

Teksti ja kuva: Siiri Nieminen