FI SV EN

Livsmedel

Säkerheten hos de livsmedel som produceras och konsumeras i Finland är internationellt sett hög. Säkerheten uppstår som ett resultat av hela livsmedelskedjans verksamhet.

De produkter som produceras i Finland innehåller inte kemiska ämnen i sådana mängder som är farliga för konsumenten. Mängden bakterier som orsakar matförgiftningar är mycket liten i de livsmedel som undersöks. För att den goda mikrobiologiska livsmedelssäkerhetssituationen ska kunna upprätthållas krävs det kontinuerlig uppföljning av situationen och stränga biosäkerhetsåtgärder inom såväl primärproduktionen som industrin.

Antalet matbedrägerier ökar ute i världen och bedräglig verksamhet upptäcks också i Finland. När det gäller bedrägerier är det viktigt att livsmedlet och dess råvaror kan spåras. Utöver bedrägerier sker också annan brottslig verksamhet i livsmedelskedjan. Den brottsliga verksamheten kan vara yrkesmässig strävan efter ekonomisk vinst och sträcka sig långt utanför livsmedelsverksamheten. 

Målet är att de finländska konsumenterna ska äta ansvarsfullt producerad, välsmakande, hälsosam och trygg mat.

Lisätietoja

Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162305   Sähköpostiosoite: