FI SV EN

Ruokapolitiikka

Ruokapolitiikka luo edellytyksiä kotimaisen alkutuotannon kilpailukyvylle ja monipuolisuudelle, elintarvikkeiden turvallisuudelle, huoltovarmuuden turvaamiselle sekä kotimaassa toimivalle elintarviketeollisuudelle. Lisäksi se auttaa edistämään yhteiskunnan hyvinvointia, vahvistaa alueellista ja paikallista elinvoimaa sekä kannustaa elintarvikealan yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. Ruokapolitiikalla tähdätään vastuulliseen ja kestävään ruuantuotantoon ja -kulutukseen sekä taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia tuottavaan ruokajärjestelmään. Yhteisen ruokapolitiikan avulla tuetaan ruokakansalaisuuden kehittymistä.

Kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta on arvioitu helmikuussa 2017 eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa. 

Lue lisää vastuullisen ruokaketjun kehittämisestä täältä.

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162409   Sähköpostiosoite: