Vastuullinen ruokajärjestelmä

Suomalainen ruokajärjestelmä tarjoaa kuluttajalle laajan valikoiman turvallisia, vastuullisia sekä korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Ruokajärjestelmä koostuu koko elintarvikealasta. Alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto luovat yhdessä maastamme vahvan elintarvikkeiden laatumaan. Ruokajärjestelmään liittyy myös politiikkaohjaus ja tuki-instrumentit. Elintarvikeala kehittää toimintaansa yhteistyössä: koko ketju toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti etsien ja toteuttaen uusia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Ruuantuotannon että –kulutuksen tulisi siirtyä entistä kestävämpään suuntaan. Tähän siirtymään saadaan hyvä selkänoja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista. Kestävä ruokajärjestelmä tuottaa turvallista ja terveellistä ruokaa niin, että huomioon otetaan taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Komission Pellolta Pöytään -strategian keskiössä on reilu, terveellinen ja ympäristön huomioon ottava ruokajärjestelmä.