Saaristo-ohjelma 2017-2019 – Saaret, meret, järvet ja rantavyöhyke aluekehitystekijöinä

Saaristo-ohjelman tarkoituksena on toteuttaa saaristolain tavoitteita, tasapainottaa osaltaan aluekehitystä saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla ja hyödyntää saaristoisuutta, merta, järviä, jokia ja rantavyöhykettä aluekehitystekijöinä koko maassa.

Ohjelma edistää saariston liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, saariston asemaa alue-, kunta- ja maakuntapolitiikassa, peruspalvelujen turvaamista, meriklusterin toimintaedellytysten turvaamista, saaristo- ja vesistömatkailun tuotekehitystä ja markkinointia, ammattikalastusta, asumisen lisääntymistä vapaa-ajan asunnoilla, vapaa-ajan asumisen kehittymistä ykkösasumiseksi, Itämeren ja vesistöjen suojelua, poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin varautumista ja turvallisuutta sekä virkistyksen, luonnonsuojelun ja kulttuurin tarpeisiin vastaamista.

Saaristopolitiikan toteuttaminen perustuu paikkaperustaiseen lähestymistapaan, jossa kehittämisratkaisuja räätälöidään saaristoisuuteen ja vesistöisyyteen kytkeytyvien paikallisten haasteiden ja voimavarojen mukaisesti. Saaristopolitiikkaa toteutetaan integroivalla ja poikkihallinnollisella kehittämisotteella. Se tarkoittaa sektorirajojen ylittämistä ja yhteistyötä esimerkiksi kaupunki- ja maaseutupolitiikan ja eri aluetasojen toimijoiden kanssa.

Saaristo-ohjelman toteutuksesta vastaavat ministeriöt, ELY-Keskukset, maakunnat, saaristoiset kunnat sekä järjestöt ja yritykset vuosittain käytettävissään olevin tarkoitukseen osoitettavin valtion, EU:n, kuntien ja yksityisen sektorin varoin.

Saaristo-ohjelma vuosille 2020-2023 valmistuu syksyllä 2020.