Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Vettä kierrättävien ja säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja ruuantuotanto lisääntyy vesialueilla. Suomi voi tarjota kilpailukykyisiä ratkaisuja maailman haasteisiin, kun julkinen ja yksityinen sektori tekevät tavoitteellista yhteistyötä. Sinisen biotalouden kestävää liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteet on määritelty laajassa yhteistyössä. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmä hyväksyi sinisen biotalouden tutkimusagendan 12.6.2018.

Sinisestä biotaloudesta järjestettiin keskustelutilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 20.3.2018

Sinisen biotalouden tutkimusagendan luonnos

 

Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava tutkimus ja koulutus. Tämän edistämiseksi laaditaan hallinnon, keskeisten rahoittajien, koulutuksen, tutkimuksen ja yrityksiä edustavien organisaatioiden yhteistyönä sinisen biotalouden strateginen tutkimus- ja osaamisagenda. Strategialla vaikutetaan tutkimusrahoituksen suuntaamiseen. Sen avulla osallistutaan kansainvälisten tutkimusverkostojen muodostamiseen ja toimintaan. Tavoitteena on jäsentää sinisen biotalouden eri osa-alueiden tutkimuksen ja osaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin painopisteet.

Teemat

  1. Vesihyvinvointi ja -palvelut
  2. Vesibiotuotteet ja -tuotanto
  3. Vesiosaaminen ja -teknologia
  4. Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit

Tavoitteet

  1. Sinisen biotalouden vauhdittamista tukevan tutkimuksen ja osaamisen muutos liikkeelle
  2. t&k toimien parempi vaikuttavuus kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen
  3. Kansainvälisen t&k-rahoituksen kotiuttamisen tehostaminen ja vaikuttavuus
  4. Tulevaisuuden osaamispohjan kehittäminen

Työpajojen materiaaleja

Valmistelutyön pohjaksi kerättiin tietoa ja näkemyksiä työpajoissa, jotka järjestettiin Helsingissä 8.11. ja 21.11. sekä Kalatalouden innovaatiopäivillä Tampereella 10.11.2017.