Saaristoasiain neuvottelukunnan kokous 3/21.9.2016

SANK esityslistateksti ja liitteet

Sank esityslistateksti 210916

Liite 01. sank pöytäkirja 21.9.2016

Liite 02. Saaristokriteeriselvityksen tulokset Power Point 090916

Liite 03. Muistio Saar A valmisteluprosessista 210916

Liite 4. VNA saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2015 Finnlex

Liite 05. Saaristoalueasetuksen 2015 muistio

Liite 06. SaarA  työryhmän muistio 221015

Liite 07. Saaristoväestö_31 12 2014 saaristokunniksi 2016-2019 ehdolla olevissa kunnissa korjattu

Liite 08. Ilm kiint tieyht oleva saarväestö_31 12 2014  saar-osakssa Tilastokesk SANK

Liite 09. Saaristolisät 2015 + Slinna ja Naantali skuntina  ja vanh_ 21-1-15.kolme

Liite 10. Palveluyhteenveto saaristokuntaehdokkaat 211015

Liite 10a. VM tiedote 16.9.2016 saaristo-osakunnille saaristolisät

Liite 10b. Saaristo-osakuntalisät 2017 alustava 14.9.2016

Liite 11. Saaristo-ohjelman 2017-2019 projektisuunnitelma

Liite 12. Saaristo-ohjelmaa 2017 - 2019 koskeva tarjouspyyntö 03102016

Liite 13. Vastuuministerit sote ja maakuntauudistus 240816

Liite 14. Valtion TAE 2017 maaseudun kehittäminen

Liite 15. Eduskuntaryhmille sank mr 2017

Liite 16. Kosonen ym talousarvioaloite sankn mr 2017

Liite 18. Nuoret aikuiset_kyselyluonnos FCG 08092016_v3

Liite 19. Mökin omistajat_kyselyluonnos FCG 12092016_v1

Liite 22. Satakuntaliitto sank kesäkokous 080817

Liite 23. Sank kokoukset kevät 2017

Liite 24. Kalamarkkinaprojektin väliraportti 020916

Liite 25. Matkaluorganisaatioille tehdyn Kalamarkkinat kyselyn tuloksia_ver 12.9.

Liite 26. Muistio Kalamarkkinaproj kok 010916

Liite 27. Sinisen biotalouden suunnitelma

Liite 28. Uudenkaupungin Sanomat Kustavin kesäkokous 2016

Liite 29. Vakka-Suomen Sanomat Kustavin kesäkokous 2016

Liite 30. ÅU Kustavin kesäkokous Kronehag 100816

Liite 31.  Leppäsen vastine ÅU Kronehag

Liite 32. Veneilyverkosto_3_2016_Asialista_alustava

Liite 33. LVMn saaristoliikennetrn kokoonpano 2016

Liite 34. Muistio_Postinjakelu yhteysalusreitin saariin