Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asetti kesäkuussa 2015 seurantaryhmän koordinoimaan kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa. 

Seurantaryhmän tehtävänä erityisesti on edistää valtion viranomaisten ja toimialojen yhteistyötä sopeutumisessa, tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen kehittämiseksi, edistää tutkimustiedon käytäntöön soveltamista sekä ohjata sopeutumista palvelevia hankkeita. Lisäksi seurantaryhmän tehtäviin kuuluu edistää viestintää sekä tietämystä sopeutumisesta, tukea EU:n sopeutumisstrategian toimeenpanoa Suomessa ja kansallisten linjausten valmistelua sopeutumisasioita EU:ssa käsiteltäessä sekä seurata ja raportoida sopeutumissuunnitelman toteutumisesta sekä edistää sopeutumistoimien vaikuttavuuden arviointia. Seurantaryhmä toimii myös sopeutumishankkeiden ohjausryhmänä. 

Seurantaryhmä on laajapohjainen. Sen jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä ja muita viranomaisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita sekä tutkimuslaitoksia. Seurantaryhmän toimikausi on asetettu vuoden 2018 loppuun asti. 

Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän asettamispäätös 

 

Lisätietoja

Saara Lilja-Rothsten, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162060