FI SV EN

Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä

Kesäkuussa 2015 maa- ja metsätalousministeriö asetti seurantaryhmän toimeenpanemaan kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa. Uusin seurantaryhmä asetettiin 1.1.2019, mutta seurantaryhmän kokoonpanoa täydennettiin huhtikuussa 2020 ja uusi asettamispäätös annettiin 20.4.2020. Nykyisen seurantaryhmän kausi kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa ja vahvistaa kansallisten viranomaisten ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä sopeutumista koskevissa kysymyksissä. Sen tehtäviin kuuluu myös tunnistaa tutkimustarpeita ja edistää tutkimustiedon viemistä käytäntöön. Lisäksi ryhmän tulee osaltaan edistää sopeutumista koskevaa viestintää sekä tietoisuutta sopeutumisesta. Seurantaryhmällä on myös rooli EU:n sopeutumistrategian jalkauttamisessa ja sopeutumista koskevien EU-asioiden kansallisessa valmistelussa. 

Ryhmässä on laajasti edustettuna useita tahoja. Jäsenet edustavat ministeriöitä, viranomaisia, kansallisia ja paikallisia toimijoita sekä tutkimuslaitoksia, joilla on keskeistä asiantuntemusta sopeutumiskysymyksiin liittyen.

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104