Hoppa till innehåll
Media

Offentlig kungörelse om uppdatering av planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket och genomförande av miljöbedömningen

Jord- och skogsbruksministeriet inleder uppdateringen av den riksomfattande lokaliseringsstyrningsplanen för vattenbruket. Syftet med planen är att förbättra näringens konkurrensförutsättningar på ett sätt som är hållbart med tanke på omgivningen genom att anvisa områden som lämpar sig väl för odlingsändamål och där produktionen kan inledas och ökas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Allmänheten har möjlighet att framföra sin åsikt om uppdateringen av planen för lokaliseringsstyrning och om utgångspunkterna, målen och beredningen av den miljörapport som utarbetas vid miljöbedömningen. Planen för uppdatering av planen för lokaliseringsstyrning och miljöbedömningen finns till påseende på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (https://mmm.fi/sv/fiskar/strategier-och-program/vattenbruksstrategi). Naturresursinstitutet gör miljöbedömningen av planen.

Vi ber er sända era åsikter om genomförandet av planen och dess miljöbedömning till jord- och skogsbruksministeriet senast den 13 oktober 2023 på adressen jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET eller per e-post på adressen kirjaamo.mmm@gov.fi.