Ändringar i miljöstödets tilläggsåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet 15.5.2007 14.45
Pressmeddelande -

Till följd av diskussionerna med kommissionen kommer miljöstödets tilläggsåtgärder att ändras: åtgärden som gäller förbättring av åkrarnas kulturtillstånd slopas och villkoren för näringsbalans ändras.

I syfte att förbättra växtföljden tas i tvärvillkoren också med ett villkor som stipulerar att alla gårdar måste odla två växtsorter eller ha två andra former för användning eller skötsel av åkrarna. Villkoret gäller från och med sensommaren i år. Villkoret gäller inte för de gårdar vars alla åkrar ligger i vall.

På grund av ändringarna kan jordbrukarna ännu under försommaren byta ut miljöstödets tilläggsåtgärder. De kan också återkalla tilläggsåtgärder men inom stödregionerna A och B måste dock en åtgärd bli kvar. Alla jordbrukare kommer att få ett meddelande och instruktioner. Om de nya stödvillkoren, genomförandet i praktiken och tidsplanen informeras så fort som möjligt.

Ytterligare information ges av
överinspektör Sini Wallenius, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 542 34
sektionschef Tiina Malm, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 542 20,