Förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar antogs

Jord- och skogsbruksministeriet 11.5.2017 14.58 | Publicerad på svenska 11.5.2017 kl. 15.07
Pressmeddelande

Förordningen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar börjar gälla den 15 maj 2017. Genom förordningen tas i bruk stödsystemen enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. Stödsystemet tillämpas endast i renskötselområdet.

Förordningen innehåller närmare bestämmelser om de villkor och processer som ska följas när man beviljar och betalar ut stödet. De olika stödformerna är investeringsstöd för näringsidkare, startstöd till unga näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investeringsstöd till renbeteslag, stöd för underhåll av renstängsel, forskningsfinansiering och särskilda förmåner.

Det nya stödsystemet tar hänsyn till EU-lagstiftningen under den pågående programperioden och villkoren i landsbygdens utvecklingsprogram för Fastlandsfinland 2014 - 2020. Jämfört med det tidigare stödsystemet har man förenklat bestämmelserna genom att lämna bort vissa stödvillkor och samla ihop och harmonisera bestämmelserna med jordbrukets strukturstödssystem.

Stöden beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. Ansökan öppnas när de föreskrifter, blanketter och ändringar i informationssystemet som är nödvändiga med tanke på att verkställa förordningen är klara. Landsbygdsverket ska informera om tidpunkten för ansökan. 

Ytterligare information:
Mika Saari, äldre regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2134, mika.saari(at)mmm.fi
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2437, sanna.koivumaki(at)mmm.fi
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412, aulis.kuusela(at)mavi.fi
Päivi Kainulainen, sakkunnig i renskötselfrågor, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 0295 03 7038, paivi.kainulainen(at)ely-keskus.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk