Vet mer om bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet 5.11.2015 15.44
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och dess organisationer introducerar mässbesökare till bioekonomi på Skogsmässan i Helsingfors 6 – 8.11.

Varje dag hålls det flera diskussioner om bioekonomi och hur bioekonomin hjälper att förnya skog och minska beroendet av fossila råvaror. Vidare ska det ordnas informationsinslag som gäller såväl skogssektorns nya tjänster som invasiva främmande arter.

– Vi vill berätta om bioekonomin som nu är aktuell både för vanliga konsumenter, bioekonomiföretagare och blivande företagare och genom intervjuer och exempel ge utförligare information om ämnet. Nu har vi också en bra möjlighet att tillsammans med Livsmedelssäkerhetsverkets experter ge ut färsk information om asiatisk långhorning och afrikansk svinpest, säger ministeriets kommunikationsdirektör Pekka Väisänen.

Skogsmässan är en unik möjlighet för skogsägare och friluftare att träffa skogsexperter och ställa alla möjliga frågor om skog.

Tal om bioekonomi

På huvudscenen och Bioekonomi-avdelningen ses många bioekonomiexperter och beslutsfattare.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen besöker mässan på fredag och svarar på frågor som skolelever ställer om bioekonomi. Jord- och skogsbruksministeriets nya avdelningschef Juha S. Niemelä diskuterar frågor som rör skoglig bioekonomi och försöker svara på frågan om den skogliga bioekonomin är det drivfjäder som vår ekonomi behöver.

På lördag hör vi vad politiker tänker om bioekonomin när kommunikationsdirektör Pekka Väisänen intervjuar riksdagsledamöterna Johanna Karimäki och Kai Mykkänen. På söndag gästas mässan av orienteraren Mårten Boström, Metsälehtis chefredaktör Eliisa Kallioniemi och Finlands scouters skogskoordinator Jaakko Nippala som berättar vad allt skogar går för.

Ny lag om fiske, vitlax och biogasbil

På mässan får besökarna också information om den nya lagen om fiske som börjar gälla vid årsskiftet. Besökarna får bekanta sig med fiskerinäringen och vitlax samt beskåda snygga fiskpostkort som designats av illustratör Sakke Yrjölä.

Att utveckla datasystem som rör skog är också ett av temaområdena. Skogscentralen berättar om de nyaste skogsdataprodukterna, bl.a. om systemen för bekämpning av skogsskador och uppföljning av virkesutbudet, och naturligtvis också om MinSkog.fi. På mässan får besökarna ta del av de senaste forskningsresultaten. Naturresursinstitutet presenterar en biogasbil som är en vanlig personbil som drivs på förutom bensin på biogas producerad genom rötning av vall. Forststyrelsen är också med på mässan med skogsbruk och viltvänlig skogsvård som temaområden. För mässprogrammet svarar jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral, Livsmedelssäkerhetsverket och samarbetsparterna. Landsbygdsmässan ELMA går också av stapeln samtidigt.

Tid: 6-8.11.2015 fre kl. 9–18, lö kl. 10–18 och sö kl. 10–17

Plats: Messukeskus (Hall 6, Avdelning 6b69), Mässplatsen 1, Helsingfors

Mer information:
kommunikationsdirektör Pekka Väisänen, tfn 029 516 2480
informatör Virpi Komulainen, tfn 029 516 2110