Riksdagen antog den nya lagen om fiske

Jord- och skogsbruksministeriet 13.3.2015 14.05
Pressmeddelande

Riskdagen antog i dag den nya fiskelagen som ger verktyg för att skydda försvagade och hotade fiskbestånd. Lagen bidrar till fiskarnas naturliga fortplantning i stället för utplanteringar.

– Jag är faktiskt glad att reformarbetet, som inleddes år 2008, nu är färdigt.  Dagens vinnare är finska fiskar och fiskare, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

För fisket skapas ett nytt på information baserad regleringssystem. Regleringen sker genom förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralernas förvaltningsbeslut.

– Den nya lagen möter bättre dagens krav. Vårt följande arbete gäller att finslipa förordningen om fiske och sända den på remiss. Genom förordningen uppnår vi lagens mål, säger fiskerirådet Eija Kirjavainen som lett reformarbetet.   

Avsikten är att i förordningen tas in bestämmelser om bortklippning av fettfena på alla laxar, insjölaxar och havsöringar som utplanterats vid eller över ett års ålder. Då vet fiskarna vilka som är vilda fiskar och kan släppa dem tillbaka i vattnet.

Vattenområdets ägare har också i fortsättningen rätt att bestämma om fisket i sina vattenområden. Ägarna har också fram över möjlighet att ställa tillståndsvillkor i fiskelicenser de sålt. Fiskeregleringen bygger på regionala och landsomfattande vårdplaner som tas fram tillsammans av områdena. Vårdplanerna kommer att vara mer bindande för alla inom fiskerihushållningen.  

Ett enklare system

Lagen förenklar också fiskelicenssystemet. Fiskevårds- och spöfiskeavgiften blir en fiskeavgift som ska betalas av alla fiskare mellan 18 och 64 år som också fiskar med något annat än metspö eller pilk. Avgiften, som är 39 euro/år, 12 euro/vecka och fem euro/dygn, ger rätt att fiska med ett bete i hela landet. Fiske med strömmingshäckla kommer att höra till de fria allmänna fiskerättigheterna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan bevilja kommersiella fiskare tidsbestämda fiskelicenser om de uppfyller de stränga villkoren. Detta hjälper kommersiella fiskare att komma ut på fiskevattnen, förbättrar utbudet av inhemsk fisk och bidrar till ett hållbart fiske enligt nyttjande- och vårdplanerna.  

Den nya lagen är planerad att träda i kraft vid ingången av år 2016. Övergångsperioden sköts så smidigt som möjligt tillsammans med intressentgrupperna och fiskeområdena.  

Ytterligare information:
statssekreterare Tiina Rytilä, tfn 0295 162 132
fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn 0295 162 404

Petteri Orpo