Nytt och bredare ersättningssystem för djurens välbefinnande

Jord- och skogsbruksministeriet 12.2.2015 14.12
Pressmeddelande

Regenringen godkände i dag ett nytt och bredare system för ersättning för djurens välbefinnande som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Kommissionen godkände programmet 12.12.2014, arbetet med att genomföra programmet pågår som bäst.

Ersättningsåtgärderna gäller bl.a. att utfodra och sköta djur och förbättra förhållanden under vilka djuren hålls samt betesgång, rastning och djurartsspecifika åtgärder. De nuvarande förbindelserna om djurens välbefinnande som rör nötkreatur och svin går ut våren 2015. De femåriga förbindelserna ersätts av ettåriga ersättningar, med undantag för den första perioden som löper över tiden 1.5.2014 - 31.12.2016. Ersättning kan sökas djurartsspecifikt för nötkreatur och svin, nya arter är får, getter, värphöns, gödkyckling och -kalkoner.

Gården ska ha ett minimiantal djur: nötkreatur minst 15 djurenheter, svin minst 15 djurenheter, får och getter fem, värphöns 14, broilrar 70 och kalkoner 60 djurenheter. Villkoren för djurspecifika åtgärder överskrider kraven för den grundläggande lagstiftningen. Gården ska också följa tvärvillkoren. Det finns inget minimikrav för åkerareal. Antalet åtgärder är inte heller begränsat, bas- och tilläggsvillkoren har slopats likväl. Hälsovården som tidigare hört till basvillkoren ingår i fortsättningen i programmets rådgivningsåtgärd. En ekologisk husdjursgård kan inte välja åtgärder som annars också hör till ekologisk husdjursproduktion.

År 2014 fick ca 5 600 gårdar 52,5 miljoner euro i stöd för djurens välbefinnande. Av dessa var antalet svingårdar ungefär 700 och antalet nötgårdar 4 900. År 2015 kommer ca 1 000 nya gårdar att höra till ersättningssystemet. Anslaget för ersättningen i statsbudgeten 2015 uppgår till 64 933 miljoner euro.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162356
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 162248
jordbruksöverinspektör Antero Nikander, tfn 0295 162403
[email protected]