Skogstoppmötet förbättrar samarbetet mellan Finland och Ryssland

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2012 14.16
Pressmeddelande -

Det fjärde finsk-ryska skogstoppmötet samlar 14.11.2012 experter inom skogssektorn i Finlandiahuset under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen. Målet är att skapa fler direkta kontakter mellan de finska och ryska parterna. Även statsminister Jyrki Katainen och premiärminister Dmitri Medvedev möts samma dag i Helsingfors och deltar i slutdelen av mötet.

I mötet deltar totalt ca 250 finska och ryska företrädare för administration, företagsledning samt utbildnings- och forskningsinstitut. Målet är att förbättra samarbets- och affärsmöjligheter och få fler investeringar inom bioekonomin och skogssektorn. Mötet har tre huvudteman: användning av trä i ett innovativt ekologiskt byggande, bioekonomi och skogspolitik.

Skogssamarbetet mellan Finland och Ryssland har långa anor. På grund av skogsresurserna har länderna utmärkta förutsättningar att nå en ledande position inom bioekonomin. Detta mål kräver dock systematiska satsningar på forskning, innovationer och nya affärskoncept. Samtidigt måste man se till att affärsverksamheten är konkurrenskraftig.

Globala utmaningar, t.ex. klimatförändringar och minskande, allt dyrare fossila råvaror, ökar efterfrågan på förnybara biomassor. En bioekonomi som bygger på skogliga resurser kan ge lösningar på dessa frågor. Finland och Ryssland, som båda är skogsrika länder, har ett gemensamt intresse för att utveckla affärsverksamhet som grundar sig på boreala skogsresurser. Skogstoppmötet ger en konkret möjlighet till detta.

De tidigare toppmötena har ägt rum i Moskva 2002, Helsingfors 2004 och S:t Petersburg 2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 0295 162 415, e-post: fö[email protected]
konsultativa tjänstemannen Tatu Torniainen, tfn 0295 162 162, e-post: fö[email protected]

Jari Koskinen