Fiskerigrupperna inleder arbetet

Jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2008 6.42
Pressmeddelande -

De regionala fiskerigrupperna inleder officiellt arbetet 15.10.2008 då det ordnas ett möte där man bl.a. planerar utvecklingen av samarbetet mellan fiskerigrupperna och gruppernas nätverk.

Gruppernas verksamhet finansieras med medel ur det operativa programmet för fiskerinäringen i Finland. Programmets medel kommer från Europeiska fiskerifonden och staten. Det finns sju fiskerigrupper: Finska vikens kust, Östra Finland, Kajanaland och Koillismaa, Bottenviken, Norra och Östra Lappland, Egentliga Finland och kusten i svenska Österbotten. Merparten av grupperna har inlett sin egen verksamhet under sommaren 2008.

Fiskerigruppernas arbete syftar till att aktivera aktörerna och utveckla fiskerinäringen på ett systematiskt sätt. De viktigaste uppgifterna går ut på att förbättra förutsättningarna för yrkesfiske och vattenbruk och att utveckla företagandet inom fiskerihushållningen. Grupperna bildar ett nätverk vars avsikt är att uppmuntra spridning av nya innovationer och handlingssätt inom och mellan de olika områdena.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Timo Halonen, tfn 09-160 533 64, fö[email protected]
konsultativa tjänstemannen Risto Lampinen, tfn 09-160 529 04, förnamn. [email protected]