Identifiering av hästdjur obligatorisk 1.7.2009

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2008 9.28
Pressmeddelande -

I början av juli nästa år är identifiering av hästdjur obligatorisk inom EU. Europeiska kommissionen har stadfäst förordningen om identifiering av hästdjur. Förordningen bidrar till att uppfölja djursjukdomar, stärker konsumentskyddet när det gäller livsmedel och gör dokumentförvaltningen klarare.

Förordningen träder i kraft 1.7.2009. Enligt förordningen ska alla djur som hör till släktet hästar, såsom hästar, ponnyhästar, åsnor, sebror och korsningar av dessa, identifieras. Förordningen gäller alla hästdjur som är födda inom eller införda till EU, oberoende av till vilket ändamål djuret används.

De djur som är födda före 1.7.2009 ska identifieras senast vid utgången av 2009. Efter 1.7.2009 födda föl ska senast identifieras vid utgången av födelseåret eller inom sex månader från födseln beroende på vilkendera tidpunkten som är senare. Djurhållaren, som har en ägar- eller besittningsrätt till djuret, ansvarar för identifieringen.

Vid identifieringen får djuret ett identitetsnummer och en identitetshandling (pass) och fölen förses med ett mikrochips. Det är inte obligatoriskt att märka äldre djur men det rekommenderas. Identitetsnumret är livslångt. Djuren delas upp i två kategorier:
1) registrerade hästdjur och 2) andra hästdjur om vilka inte krävs lika omfattande uppgifter som om registrerade djur.

En identitetshandling kan endast utfärdas av en godkänd avelsorganisation eller annat samfund som uppfyller kraven i förordningen. Finlands Hippos rf är den godkända avelsorganisationen i Finland. Identitetshandlingen ska medfölja djuret under alla förflyttningar.

I lagen om system för identifiering av djur som är under beredning, ingår kompletterande bestämmelser om praktiska åtgärder vid identifieringen. Lagförslaget överlämnas till riksdagen våren 2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksöverinspektör Tauno Junttila, tfn 09-160 54239
veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti, tfn 09-160 54287