Jaana Husu-Kallio valdes till ordförande i Efsas styrelse

Jord- och skogsbruksministeriet 7.10.2016 11.10
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio har valts till ordförande för följande tvåårsperiod i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Den nya ordföranden valdes av en enhällig styrelse.

– Att bli vald till ordförande i Efsas styrelse är verkligen en stor ära, säger kanslichef Husu-Kallio. Husu-Kallio har varit medlem i styrelsen sedan 2012. Hon har arbetat som styrelsens vice ordförande sedan 2014.

Efsas uttalanden som bygger på vetenskapliga forskning används som grund för EU:s lagstiftning, föreskrifter och beslut och det hjälper att skydda konsumenter för livsmedelsrisker.

– Det ligger på styrelsens ansvar att se till att Efsa har goda förutsättningar att göra sitt viktiga arbete. Styrelsen stödjer Efsa på alla möjliga sätt i arbetet att förutse risker och utmaningar inom livsmedelssäkerheten som blir allt mer fångfacetterade och komplexa.

Styrelsen fastställer Efsas budget och arbetsprogram, övervakar att de genomförs och enas om interna bestämmelser och föreskrifter. Styrelsen utser även verkställande direktören för Efsa samt medlemmarna i den vetenskapliga kommittén och panelerna.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk