Finland får jättepandor

Jord- och skogsbruksministeriet 5.4.2017 12.44
Pressmeddelande

I närvaro av Finlands och Kinas presidenter undertecknades i dag avtal som slår fast att Finland får jättepandor. Hittills har Kina inlett samarbete med tretton länder om skydd och forskning av jättepandor.

– För jord- och skogsbruksministeriet är detta höjdpunkten på det internationella samarbetet samtidigt som Finland firar sitt 100-årsjubileum, gläder sig jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen

Förhandlingarna som länderna startade år 2015 har fortskridit väldigt smidigt. Avtalen ger en möjlighet att utvidga forskningssamarbetet mellan länderna och stärka skyddet av pandorna.  Djurparken i Etseri håller på att bygga en stor inhägnad för pandorna. Detaljerna har planerats tillsammans med Kinas ledande pandaexperter med beaktande av pandornas välbefinnande. Båda parterna hoppas att pandaprojektet leder till fruktbara resultat i Finland. Finlands klimat motsvarar klimatet i Qionglaibergen i Kina och snö är också ett naturligt element för pandorna.

Finlands höga veterinärmedicinska nivå erbjuder tekniskt stöd för samarbetet. Samarbetsprogrammet ska ge mervärde när det gäller att utveckla vetenskaplig forskning av hög standard i båda länderna.  Pandaprojektet ska få en vetenskaplig styrgrupp. Till verksamheten kopplas också in finska institutioner, t.ex. Naturresursinstitutet och universitet.

– Det ställe som nu byggs i Etseri är av första klass när man tänker på pandornas välbefinnande. Där får pandabjörnarna njuta av utrymme och snö. Det är en ära för Finland att få medverka i arbetet med att skydda detta enastående djur. Pandaprojektet är en fortsättning på det starka skogssamarbete som i årtionden pågått mellan Kina och Finland, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som från första början deltagit i projektet.

Pandaprojektet grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets och det kinesiska skogsverkets (SFA) långa skogssamarbete samt på tre skogsskyddsprojekt som Åbo universitet samordnat i pandaområdet i Kina.

Enligt den senaste beräkningen har Kina sammanlagt ca 1 864 frilevande pandor. I djurparker lever 464 pandor. För drygt 10 år sen fanns det ungefär 1 600 frigående pandor, i djurparker levde 160 pandor. Ett aktivt skyddsarbete och ett program för skydd av djurparkspandor i Kina och utomlands har lyckats stärka stammen. Att placera pandor utanför Kina kräver ett långsiktigt och planenligt vetenskapligt och tekniskt skyddssamarbete. I dag lever sammanlagt 53 pandor utanför Kina i 13 länder och i 18 olika djurparker.

Pandaprojektet genomförs av Ähtärin Eläinpuisto Oy. Samarbetet fokuserar på vetenskapliga undersökningar av jättepandor och skyddet av pandornas naturliga livsmiljö.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 341 9934, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi
Juhani Haapaniemi, verkställande direktör, Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo, tfn +358 400 565 223, juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi

Djur och växter Djurskydd EU och internationella frågor Forskning och utveckling Kimmo Tiilikainen Natur och klimat