Jord- och skogsbruksministeriet anställer en djurskyddsombudsman

Jord- och skogsbruksministeriet 23.4.2013 9.16
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet får en djurskyddsombudsman. Visstidsuppgiften, som är ny, bygger på statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram. Ansökningstiden började 23.4.2013.

– Beredningsarbetet inleddes redan hösten 2011. Eftersom reformen av djurskyddslagen pågår som bäst gäller anställningen till en början för viss tid, berättar biträdande avdelningschef Riitta Heinonen.

Till uppgifterna hör att främja och förbättra djurens välbefinnande inom samhällets olika delområden. Vidare hör det till uppgifterna att ge stöd och stimulera samarbetet mellan olika aktörer inom området för djurens välbefinnande samt att medverka i olika delegationer och arbetsgrupper.

Djurskyddsombudsmannen kommer att arbeta vid Centralen för djurens välfärd i Vik i Helsingfors.

Djurskyddsombudsman (Heli-rekryteringssystemet)

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 0295 16 2107, fö[email protected]