Jord- och skogsbruksministeriet får ny organisation

Jord- och skogsbruksministeriet 22.11.2012 16.37
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag beslutet om jord- och skogsbruksministeriets omorganisering. Syftet med reformen är att stödja och effektivisera ministeriets verksamhet.

− Den nya strukturen stärker vår nya strategi som togs fram i våras. Enligt strategin ska fokusen i ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet ligga på två sektorer: mat och naturresurser. Ministeriets omorganisering har också en koppling till förvaltningsområdets bredare utvecklingsarbete, vilket innebär bl.a. utveckling av Lantmäteriverkets, Forststyrelsens och sektorforskningsinstitutens verksamhet och struktur, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I stället för fem avdelningar och fyra fristående enheter kommer ministeriet att ha tre avdelningar som är livsmedelsavdelningen, naturresursavdelningen och förvaltnings- och planeringsavdelningen. Ändringen börjar gälla 1.1.2013.

Jordbruksavdelningen och avdelningen för livsmedel och hälsa bildar livsmedelsavdelningen som ska basas av den nuvarande jordbruksavdelningens chef, överdirektör Heimo Hanhilahti. Skogsavdelningen, fiske- och viltavdelningen och största delen av allmänna avdelningen (bl.a. vattenhushållnings- och miljöfrågor) ska bilda naturresursavdelningen. Chefen för avdelningen heter Juha Ojala som nu leder skogsavdelningen. Till chef för förvaltnings- och planeringsavdelningen har utsetts fiske- och viltavdelningens chef, överdirektör Pentti Lähteenoja. Förutom administrativa frågor hör också bl.a. IT-frågor, frågor som rör geografisk information samt förvaltningsområdets styrningsfrågor till förvaltnings- och planeringsavdelningens uppgifter.

Enhetsindelningen har också reformerats och enheterna har fått nya chefer. Den nya organisationen finns att se på ministeriets webbplats.

Mer information ger
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184
e-post: fö[email protected]