Jord- och skogsbruksministeriets utreder vargstammens tillbakagång

Jord- och skogsbruksministeriet 11.2.2011 15.50
Pressmeddelande -

För att kunna följa upp vargstammens utveckling har jord- och skogsbruksministeriet bett Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) komma med en uppskattning av vargstammens storlek. Den färska uppskattningen visar tillbakagång i vargstammen. För tillfället uppskattas antalet vargar till ca 135 - 145. Uppskattningen är mindre jämfört med uppskattningen i februari 2010 (150 - 160 vargar). Det som är oroväckande är att antalet reproduktiva och aktiva vargflockar har minskat. Denna vinter har vi endast åtta (8) vargflockar i vårt land, i fjol 16 flockar. Nära den finsk-ryska gränsen lever utöver dessa åtta flockar ytterligare 11 flockar som också rör sig på den ryska sidan av gränsen.

Jord- och skogsbruksministeriet ska snabbt utreda åtgärder för att stoppa tillbakagången. Utredningen ska ta ställning till frågor som bl.a. gäller möjligheterna att tillfälligt upphöra med att bevilja dispenser utanför renskötselområdet, att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen och att vidta åtgärder för att på ett effektivare sätt än förut ingripa i olagligt dödande av vargar.

Lagstiftningen kring olagligt dödande av stora rovdjur har utvecklats under de senaste åren. Sedan år 2008 har det varit möjligt att fatta beslut om dispens för jakt på skadevållande eller hotande stora rovdjur på områdesnivå, dvs. närmare lokalbefolkningen. Enligt viltskadelagen, som trädde i kraft år 2010, kan skador av varg ersättas på ett mer täckande sätt än tidigare. De vägledande värdena för levande vilt höjdes avsevärt våren 2010. Regeringens proposition om införande av en ny bestämmelse om grovt jaktbrott i strafflagen antogs av riksdagen denna vecka. I och med den här ändringen är det möjligt att förebygga jaktbrott på ett effektivare sätt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505