Fira Finska naturens dag på ekogårdar!

Jord- och skogsbruksministeriet 22.8.2016 11.40
Pressmeddelande

Den sista lördagen i augusti firas Finska naturens dag för fjärde gången. Dagen till ära har femton ekogårdar runt om i landet öppet hus och erbjuder möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion.

På ekogårdarna får man veta mer om gårdarnas produktion och ekoproduktionens betydelse med tanke på den biologiska mångfalden.

Många av ekogårdarna ordnar också annat program: till exempel guidade åker- och skogspromenader, tävlingar, vandringar till traditionella betesmarker samt ponny- och traktoråkning. Många av gårdarna är husdjursgårdar, vilket innebär att det också bjuds på djurupplevelser. På gårdarna finns också pop up-kaféer och försäljning av ekoprodukter.

Ekogårdar som har öppet hus på Finska naturens dag den 27 augusti kl. 12–15:

Gårdarnas kontaktinformation och dagens program finns på: www.luomuailmanmuuta.fi

Idén med Finska naturens dag är att fira den glädje vår natur ger oss och att inse vilken gynnsam effekt den har på vårt välmående. På Finska naturens dag ordnas utflykter och evenemang på olika håll i landet. Öppet hus-evenemanget på ekogårdar ordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK och SLC tillsammans med gårdarna. Ministeriet ordnar också med sina samarbetspartner utflykter till vattendrag med hotade vandringsfiskar.

Ytterligare information om ekogårdar:
Leena Seppä, lantbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 373, [email protected]
verksamhetsledare Elisa Niemi, Förbundet för Ekologisk odling, p. 0400 534 003, [email protected]

Djur och växter Ekologiskt Mat och jordbruk