Kainuun rönttönen fick EU:s namnskydd

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2008 9.05
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen godkände i dag registreringen av namnet Kainuun rönttönen. Rönttönen är en pirog med ett pajskal av korn- eller rågmjöl som är fylld med kokt potatis och bär.

Namnet Kainuun rönttönen är nu en skyddad geografisk beteckning. Detta betyder att piroger framställda utanför landskapet inte får kallas Kainuun rönttönen.

Namnskyddet söktes av Kainuun leipuriliikkeenharjoittajat ry. Arktiska Aromers nätverksprojekt Till dig från naturen har bistått Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry i ansökningsprocessen.

Rönttönen är det femte finländska livsmedlet som nu njuter namnskydd. Lapin Puikula (Lapplands mandelpotatis) är en skyddad ursprungsbeteckning. Sahti, hembryggt öl, kalakukko (limpa med inbakad fisk) och karelska piroger är registrerade som garanterade traditionella specialiteter.

EU: s namnskyddssystem syftar till att skydda livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitation och ger produkterna mervärde. Systemet stimulerar även en mångsidigare jordbruksproduktion i synnerhet i avlägsna områden. För konsumenten innebär skyddssystemet att produktens ursprung, råmaterial och tillverkningsmetoder är kända.

Skyddet kan sökas för produkter som traditionellt har framställts eller producerats inom en bestämd region eller enligt en viss produktionsmetod. Det finns tre olika system för att skydda produkterna. Beteckningen skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad grafisk beteckning (SGB) skyddar produktionen inom produktens traditionella geografiska region. Beteckningen garanterad traditionell specialitet (GTS) skyddar däremot produktens traditionella produktionsmetod. Systemet gäller i alla EU-länder och ett registrerat namn är skyddat inom hela gemenskapsområdet. Genom bilaterala avtal vill EU också skydda produkterna utanför gemenskapen.

Inom EU njuter redan över 800 produkter namnskydd. Merparten av dessa produkter är ostar, frukt och grönsaker, kött och förädlade köttprodukter samt olivoljor. Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och Grekland har mest skyddade produkter.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Maija Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 54278, 040 518 5259, fö[email protected]
hushålls- och företagsrådgivare Sari Väänänen, Kainuun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, tfn 040 585 5296