Kalat.fi är fiskarens skyltfönster - nya sidor öppnas i dag

Jord- och skogsbruksministeriet 24.5.2017 10.55 | Publicerad på svenska 24.5.2017 kl. 10.57
Pressmeddelande

På adressen Kalat.fi öppnas i dag den 24 maj nya sidor som ger information för i synnerhet fritidsfiskare. På sidorna får du reda på vilka fisketillstånd du behöver eller hur man sköter fiskbestånd. Fiskets e-tjänster och aktuella fiskebegränsningar hittar du också på samma adress.

Fiskefrågor sköts av många olika aktörer. Hittills har informationen varit utspridd på många olika webbplatser. Nu har vi samlat all väsentlig information på ett och samma ställe. Kalat.fi är ett slags skyltfönster som berättar den viktigaste informationen kort och koncist och som leder dig vidare om du söker närmare info. 

Via sidorna kommer du också behändigt till fiskarnas nättjänster. Den ena tjänsten är Kalastusrajoitus.fi som ger information om områden där fisket är begränsat. I den andra tjänsten kan du göra en elektronisk anmälan om utplantering av fisk som tidigare lämnats i pappersform till NTM-centralen. 

För webbplatsens innehåll svarar jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet och NTM-centralen. Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation och Centralförbundet för Fiskerihushållning har också tagit del av sidornas planering och ska också vara med på utvecklingen.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, eija.kirjavainen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2404
Iina Bister, informatör, iina.bister(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2276
 

Fiskar