Höjda minimimått för fiskar, saimenröding totalfredas

Jord- och skogsbruksministeriet 14.11.2013 11.07
Pressmeddelande -

Minimimåtten för fyra laxfiskar höjs och röding fredas totalt inom Vuoksen vattensystem från och med den 1 januari 2014. Statsrådet antog i dag en ändring av förordningen om fiske. De nya minimimåtten för havsöring och insjölax som fångas i naturliga vatten är 60 cm. I vattnen söder om breddgraden 67°00'N ska insjööringen vara 60 cm, i vattnen norr om denna breddgrad 50 cm lång. Minimimåttet för harr i vattnen söder om breddgraden 67º00'N är 35 cm, i vattnen norr om denna breddgrad 30 cm. Röding i Vuoksen vattensystem (saimenröding) fredas totalt, vilket innebär att fångst av fisken är totalförbjuden. Målet med de nya bestämmelserna är att bevara vilda fiskarter, förbättra skyddet av havsöring, insjölax, insjööring, harr och röding samt att bidra till återhämtning av dessa arter och ett hållbart fiske. Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, tfn 0295 162 313fö[email protected]