Nationellt stöd för biodling

Jord- och skogsbruksministeriet 14.4.2016 13.55
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag att det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen 2015 är 18 euro för ett övervintrat och ofördelat bisamhälle. Närmare 400 biodlare får sammanlagt ca en halv miljon euro i stöd.

Målet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynsamma förhållanden och trygga en fortsatt biodling och sektorns möjligheter för utveckling.  För att få stöd måste biodlaren ha haft minst 15 övervintrade bisamhällen år 2015.  Vidare måste odlaren ha fått försäljningsinkomster från biodlingen och följt bestämmelserna i djurregisterlagstiftningen.

Ytterligare information:
Mika Survonen, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 215
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347
[email protected]

Djur och växter Mat och jordbruk Stöd