Nationellt stöd till biodling

Jord- och skogsbruksministeriet 20.3.2013 11.39
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag att stödet till ett övervintrat bisamhälle uppgår till 21,50 euro. Man uppskattar att cirka 23 000 bisamhällen kommer att betalas stöd till ett belopp av ca en halv miljon euro.

Målet med stödet är att kompensera den konkurrensnackdel som Finlands ogynnsamma naturförhållanden orsakar samt trygga biodlingens möjligheter att fortsätta och utvecklas. För att få stöd, ska biodlaren ha minst femton övervintrade bisamhällen. Ytterligare måste biodlaren ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
e-post: fö[email protected]