Katainen och Koskinen träffade livsmedelssektorns aktörer: "Lönsamt jordbruk vår gemensamma sak"

Jord- och skogsbruksministeriet 17.12.2012 10.22
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen träffade i dag företrädare för livsmedelsproducenter, industrin, handeln, rådgivningen och forskningen. Vid det runda bordet satt också statsminister Jyrki Katainen. Samtalsämnet var ett lönsamt jordbruk.

− Jag ville att alla aktörer sätter sig ned vid samma bord för att diskutera metoder som hjälper att driva den nationella livsmedelsstrategin framåt. Nu har vi jordbrukets lönsamhet i fokus. Jag är mycket orolig för köttsektorn. I fortsättningen måste vi också diskutera livsmedelskedjans övriga delar tillsammans, konstaterade minister Koskinen.

Statsminister Katainen som öppnade tillställningen framhävde regeringens starka engagemang i jordbruket och livsmedelsindustrin.

− Vi arbetar aktivt för livsmedelssektorn såväl i EU som i hemlandet, konstaterade statsminister
Katainen.

Statsminister Katainen berättade för deltagarna att han bett minister Koskinen ta upp jordbruksfrågorna i regeringens aftonskola i januari. − På agendan kommer att finnas när- och ekomat, men också hela jordbruksläget, lovade statsminister Katainen.

Forskningsdirektören vid PTT Perttu Pyykkönen konstaterade i sitt anförande att jordbrukspolitiken ger näringen yttre villkor. I sista hand är det dock enligt Pyykkönen marknaden som avgör hur lönsamheten kommer att utveckla sig.

Enligt minister Koskinen var tillställningens atmosfär god. − Alla var av samma åsikt att den finska livsmedelsbranschen är en tillväxtsektor. Efter sommarens regn är stämningen lite deppad på landsbygden, men på några års sikt är utsikterna goda. Kompetensen är hög inom alla livsmedelskedjans delar.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254