Beviljandet av Kemera-stöd för vård av planbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbryts

Jord- och skogsbruksministeriet 3.5.2016 14.17
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade den 3 maj att beviljandet av stöd som baserar sig på den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd, delvis avbryts under resten av året. Avbrottet gäller stöd för vård av planbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling.

Ansökningar angående detta stöd som lämnats in senast den 6 maj 2016 avgörs i år i den mån bevillningsfullmakt återstår. Däremot förkastas sådana nya ansökningar som lämnas in mellan den 7 maj och den 31 december 2016.

Ansökningar som lämnas in senast den 6 maj behandlas i den ordning de lämnats in och beroende på hur mycket bevillningsfullmakt som kvarstår för respektive åtgärd. Stödet utbetalas när projekten är slutförda och verkställighetsanmälan lämnats in. Om det inte finns kvar bevillningsfullmakt för 2016 behandlas resterande ansökningar 2017. Beslut om nästa års Kemera-stöd fattas i samband med beredningen av statsbudgeten. I det fallet att det inte ges någon bevillningsfullmakt 2017 förkastas också de ansökningarna.

I år har största delen, det vill säga 70 procent, av Kemera-stödets bevillningsfullmakt riktats till vård av ungskog, vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling. Trots det håller mängden ansökningar hos Finlands skogscentral om stöd för dessa arbetsslag på att överskrida den disponibla bevillningsfullmakten med 30 procent. 

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av den ändring av Kemera-lagen som trädde i kraft den 18 april 2016 rätt att tillfälligt eller tillsvidare ålägga Finlands skogscentral att förkasta ansökningar som lämnas in efter det datum som ministeriet har fastställt, om bevillningsfullmakten för att finansiera stödet inte räcker till.

Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna. Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 7518436