Blåbärsskörden den bästa bland vilda bär sommaren 2006

Jord- och skogsbruksministeriet 30.3.2007 11.51
Pressmeddelande -

Blåbär och karljohanssvamp räddade den kommersiella plockningen år 2006. Hjortronskörden var bra, om än sämre än året innan. Den långa torkan och värmeböljorna var förödande för många vilda bär och svampar. Bäst var skörden i Uleåborgs län, och sämst i Södra Finlands län. Dessa uppgifter framgår av en undersökning om den saluförda mängden bär och svampar. Undersökningen beställdes av jord- och skogsbruksministeriet.

År 2006 var blåbärsskörden rikligare än i genomsnitt. För försäljning plockades 3,3 miljoner kilo blåbär. Den bästa blåbärsterrängen fanns i Uleåborgs län och i Lapplands län. De regionala skillnaderna var stora, då skörden var knapp i Södra Finland. Möjligheterna att exportera blåbär har förbättrats på senare år. Av de nyaste exportländerna var Kina och Japan särskilt intresserade av blåbär.

Lapplands viktigaste bär hjortronet gav en bra skörd. För försäljning plockades 211 ton. Detta var en minskning på 100 ton jämfört med året innan. Förutom i Lappland plockades exceptionellt mycket hjortron i Uleåborgs län för försäljning.

Lingonskörden var sämre än i genomsnitt. För försäljning plockades 2,4 miljoner kilo. Mängden rasade jämfört med året innan, när den uppgick till 8,5 miljoner kilo. Hälften av den mängd lingon som gick till försäljning plockades i Uleåborgs län.

Med undantag av rönnbär gav de övriga vilda bären en medelmåttig eller sämre skörd. Dessa bär har dock en liten kommersiell betydelse jämfört med lingon, blåbär och hjortron.

Av de vilda svamparna överraskade karljohanssvamp med en riklig skörd under en kort tid. Genom ett raskt arbete i insamlingsnätverket fick man ihop 370 ton. Det bästa området var Östra Finland, men karljohanssvamp plockades för försäljning även i andra områden. Den långa torkan och värmeböljorna bromsade upp svamparnas tillväxt. Övriga svampar gav en liten skörd. Plockningen av vilda svampar gav inkomster på 1,3 miljoner euro, varav inkomsterna från karljohanssvamp uppgick till 1,1 miljoner euro.

Plockningen av vilda bär gav inkomster på sammanlagt 11,1 miljoner euro, vilket är något mindre än året innan. För ett kilo blåbär betalades 2,18 euro, och inkomsten av plockningen utgjorde 7,3 miljoner euro. Lingoninkomsterna uppgick till 2,4 miljoner euro och hjortroninkomsterna till 1,2 miljoner euro. Uleåborgs län stod för en 6,4 miljoner euros andel av inkomsterna från vilda bär. Kilopriserna steg nästan genomgående för alla bär jämfört med året innan. Inkomst från plockning är skattefri inkomst för alla plockare. Förutom finländska plockare fanns det mycket utländska plockare i skogarna och på myrarna i Norra Finland. En betydande del av mängden plockade blåbär, hjortron och lingon härrörde från utländska plockare.

Under år 2006 importerades 3,7 miljoner kilo och exporterades 3,3 miljoner kilo djupfrysta blåbär. Ryssland var det viktigaste landet bland importländerna (3,0 miljoner kilo) och Kina bland exportländerna (0,9 miljoner kilo). Djupfrysta lingon både importerades och exporterades. Till Finland importerades 45,8 ton kantareller. När det gäller odlade champinjoner importerades sammanlagt 3 178 miljoner kilo i form av olika produkter.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Överinspektör Mari Raininko, tfn (09) 160 54841, 0400 480 487