Fasta artificiella ljuskällor ska tillåtas vid jakt på vildsvin

Jord- och skogsbruksministeriet 8.4.2016 16.04
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ändring av jaktlagen. Målet är att effektivisera jakten på vildsvin för att motarbeta spridning av afrikansk svinpest till Finland. I fortsättningen får man använda fasta artificiella ljuskällor vid jakt på vildsvin på utfodringsplatserna för vildsvin.

Vidare blir det tillåtet att använda inhägnader som fångstredskap. Lagändringen avses träda i kraft så fort som möjligt.

Afrikansk svinpest har aldrig förekommit i Finland, men risken för att sjukdomen sprider sig till Finland har ökat eftersom den redan har påträffats i Estland och de andra baltiska länderna. Därför försöker man genom jakt se till att frilevande vildsvin inte sprider sjukdomen till vårt land. Samtidigt kan också människor föra viruset vidare t.ex. i skosulor eller med jaktutrustning. Jaktresor till smittoområdena ska således undvikas.  

I Finland finns uppskattningsvis 1 500 vildsvin. Populationens täthet och utbredning har en direkt inverkan på hur en eventuell svinpestsmitta lever kvar i populationen och sprider sig vidare. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som behandlat vildsvinsfrågor har föreslagit att hälften av Finlands vildsvinspopulation ska elimineras. 

Fredningstiden för vildsvin har slutat gälla den 1 mars 2016. Detta i syfte att bekämpa afrikans svinpest. Jakt på vildsvin utan ungar är tillåten året runt, men en vildsvinshona som åtföljs av en årsunge är fortfarande alltid fredad.


Mer information:
Marja-Leena Härkönen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2328

Ytterligare information om afrikansk svinpest på Eviras sidor:
www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk+svinpest+/

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Vilt