Allt fler får stöd för byggande av bredband

Jord- och skogsbruksministeriet 8.6.2017 14.15
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 8 juni 2017 ändringar i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden. Ändringarna ska skapa klarhet i lagstiftningen och genomförandet av projekt. Efter ändringarna har allt fler möjlighet att få stöd för att bygga bredband och köpa begagnade maskiner.

Finansieringen för bredbandsprojekt i områden där näten inte byggs på marknadsvillkor kommer från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. I framtiden får också andra än allmännyttiga samfund ansöka om stöd för landsbygdens bredbandsprojekt.  Tidigare har bara de operatörer kunnat få stöd som enligt operatörens bolagsordning är av allmännyttig karaktär. 

I förordningen ingår också en ändring som gäller bredbandsprojektens stödnivåer.  Beroende på projektgenomföraren är stödet begränsat till 50 eller 70 procent i fortsättningen. Detta leder antagligen till fler stödsökande, men genomförandet av projekt ska inte ändras i övrigt. Stöd kan fortfarande sökas av aktörer i storleksklass små-medelstor. 

När det gäller landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt, kan stöd också sökas för köp av begagnade maskiner och utrustning. Då har man flera olika möjligheter att göra inköp samtidigt som man bidrar till cirkulär ekonomi och sparar resurser. Det ska dock finnas tydliga grunder för köp av begagnade maskiner och utrustning.

I fråga om s.k. pilotprojekt kan man i fortsättningen söka stöd även för investeringskostnader.  Ett pilotprojekt utvecklar en ny eller förbättrad produkt, process eller tjänst som kan testas under verkliga förhållanden.  Av investeringskostnaderna är avskrivningskostnader för den begagnade utrustningen stödberättigande.

Ändringen ger också bredare möjligheter till att utveckla internationell verksamhet för vilken kan också sökas stöd via landsbygdsprogrammets utbildningsprojekt. 

Ändringarna börjar gälla den 13 juni 2017.

Mer information:
Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, tfn 029 516 2218, marianne.selkainaho(at)mmm.fi
Laura North, regeringssekreterare, tfn. 029 516 2334, laura.north(at)mmm.fi