Lagen om ekologisk produktion ska möta produktionens snabba tillväxt

Jord- och skogsbruksministeriet 14.12.2012 13.09
Pressmeddelande -

Den ekologiska produktionen och antalet ekogårdar växer snabbt. Detta kräver nya reformer bl.a. inom övervakningen. Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst en ny genomförandelag som har målet att bidra till tillväxtmålen i regeringens program för ekologisk produktion på bästa möjliga sätt. I samband med lagreformen har gjorts och görs också nu ytterligare utredningar om hur övervakningen av ekoproduktionen ska ordnas. Regeringens proposition med förslag till lag om ekologisk produktion är planerad att sändas för utlåtande på hösten nästa år.

– Vi arbetar för att få fram ett system som ger bra resultat, dvs. att vi också i fortsättningen kan erbjuda konsumenter äkta ekoprodukter, säger konsultativa tjänstemannen Tero Tolonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetet med att reformera övervakningssystemet innebär såväl utmaningar som möjligheter. – Den regionala täckningen måste behållas på samma goda nivå och det jämlika bemötandet av ekologiska aktörer måste bli allt bättre. Kundperspektivet är viktigt bl.a. när det gäller att utveckla elektroniska tjänster, fortsätter Tolonen.

Utredningen om omorganiseringen av övervakningssystemet är ännu i startgropen. Utredarens rapport som ministeriet har beställt och som blev färdig för några veckor sen är enligt Tolonen ett av de underbyggande dokumenten. Rapportens analys av de olika alternativen ur ekonomiska, regionala och resultatmässiga perspektiv är emellertid inte tillräckligt täckande.

– Den största utmaningen i dag är att klara av det växande antalet kontroller som ökad ekoproduktion leder till, säger Tolonen.

Om övervakningssystemet arbetas fram en regeringsproposition som bygger på dialoger och samråd mellan olika parter. I dag diskuterade ministeriets företrädare med företrädare för Luomuliitto. Diskussionerna fortsätter i januari med företrädare för handeln, produktionen, konsument- och miljöorganisationerna samt myndigheterna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Tero Tolonen, tfn 0295 16 2326
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
e-post: fö[email protected]